Az alkotás

Drámaian felgyorsult világunkban olykor tétován botladozva a sok változás ellenére is görcsösen ragaszkodom ahhoz, amit eddig jónak, szépnek tartottam. Igyekszem megőrizni az igazi értékeket. Képzőművészként ez az értékőrzés motivál.

Gondolataim, érzéseim kifejezésére a szobrászat műfajai közül a kisplasztikát érzem a legalkalmasabbnak. Kis mérete, kézbe foghatósága teszi lehetővé, hogy olyan bensőségesen szóljon, amilyenre a nagyszobrászat nem képes: megjeleníteni az élet intim pillanatait, elgondolkodtató, néha humoros, máskor groteszk megnyilvánulásait.

Kisbronzaim az élet alapjelenségeivel foglalkoznak. Tárgyuk az esendő ember küzdelme a külvilággal, önmagával, a múló idővel. Az először összefogott, majd expresszív realista ábrázolás, később a lényegre törő megfogalmazás a mondandót szolgálja. A több mint 40 év alatt készült művek felfoghatók egy napló testet öltött lapjainak, melyeken a plasztika nyelvén jelenítem meg gondolataimat.

A domború és homorú alakzatok mindannyiunkból hasonló emóciókat váltanak ki. A puha és kemény formáknak súlyuk vagy könnyedségük van. Egymáshoz viszonyítva dallamuk és ritmusuk is felfedezhető. Sok szobrom nem több mint egy fontos tőmondat, máskor egy elragadtatott sóhaj vagy fájdalmas kiáltás.

Pálfy Gusztáv
Misztérium(2008.)

Köztudott, hogy a művész szubjektumából, elképzeléséből jön létre a műalkotás. Ugyanakkor az is igaz, hogy bármilyen fontos az alkotó személye és gondolatai, a mű az elsődleges, mert az keletkezésének körülményeiből kiszakítva is képes önálló életet élni.

A jó szobor arról ismerszik meg, hogy hordoz annyi értéket, amely a világ minden táján szerethetővé és befogadhatóvá teszi még az alkotójának ismerete nélkül is.

Nem akarom megváltani a világot, csak szeretném megismerni, és ha lehet, változtatni rajta. Erre a kalandra hívok másokat is, magaménak érezve Henry Moore szavait: „A művészek arra törekszenek, hogy más emberek és saját maguk számára is értékessé tegyék az életet... Minden művészet arra való, hogy segítsen az embereknek több örömöt és érdekességet találni az életükben, és ráébressze őket, milyen csodálatos világban élünk."